Ataki sieciowe na strony ‘gov.pl’. Jak mogą wpłynąć na Twój biznes ?

Beata Marek Biznes, Cyberzagrożenia i cyberprzestępczość, Uncategorized 9 Comments

Od weekendu obserwujemy serię ataków na polskie strony rządowe. Przyznały się do nich dwie grupy, które grożą, że nie ustąpią jeżeli zostanie podpisane porozumienie ACTA. Co może wyniknąć z tych ataków i jak to może odbić się na Tobie i Twoim biznesie ?

Niepokoi mnie fascynacja działaniem grup przestępczych, która ogarnęła społeczeństwo. Można ją dostrzec na forach społecznościowych i innych mediach elektronicznych. Przestępcy urośli tam do rangi “zbawców”. Tymczasem wcale tak nie jest.


Ataki te paraliżują nie tylko strony rządowe, ale także Ciebie i Twój biznes.

Ataki sieciowe grup przestępczych uniemożliwiają podjęcie rzeczowej debaty związanej z zapisami ACTA. Nasza uwaga nie jest skoncentrowana na kontrowersyjne zapisy porozumienia oraz skutki jakie może wywołać jej ratyfikacja.

Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego już 20 stycznia pojawiło się polskie stanowisko w sprawie ACTA. Niestety w wyniku ataków nie mamy możliwości zapoznać się z oficjalnym źródłem informacji oraz przeglądać witryny, na której znajduje się wiele cennych informacji.

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości także jest zablokowana, a przecież za jej pośrednictwem obywatele mogą przeglądać elektroniczne odpisy ksiąg wieczystych, wyszukiwać informacje o podmiotach zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i korzystać z wielu innych, przydatnych rejestrów i systemów ewidencyjnych.

W jaki sposób poznasz cenne informacje o Twoim kontrahencie?. Na chwilę obecną jedynie we właściwym miejscowo Sądzie.

Taki stan rzeczy oznacza straty dla Ciebie.

Nie ulega wątpliwości, że porozumienie ACTA jest kontrowersyjne. Wiele sformułowań w umowie międzynarodowej jest nieprecyzyjnych zatem należy uprzednio jasno zdefiniować ich rozumienie i zastanowić się w jaki sposób miałyby być realizowane. Przykładowo ostatnie zdanie art. 27 ustęp 1:

Każda Strona zapewnia w swoim prawodawstwie, w stopniu określonym w sekcjach 2 (Dochodzenie i gzekwowanie praw w postępowaniu cywilnym) i 4 (Dochodzenie i egzekwowanie praw w postępowaniu karnym) dostępność procedur dochodzenia i egzekwowania, tak aby umożliwić skuteczne działania przeciwko naruszaniu praw własności intelektualnej, które odbywa się w środowisku cyfrowym, w tym doraźne środki zapobiegające naruszeniom i środki odstraszające od dalszych naruszeń.

Autor grafiki promującej wpis: David Sizemore