Zapach świeżo ściętej trawy … znakiem towarowym

Beata Marek Ochrona znaków towarowych, Prawo, Uncategorized

To nie żart. Jedynym zapachowym a zarazem wspólnotowym znakiem towarowym jest właśnie zapach świeżo ściętej trawy piłeczek tenisowych. Jak to możliwe ? Przecież trademarki cechuje wymóg graficznej przedstawialności …


Ano jednak jest możliwe, gdyż zapachowe znaki towarowe należą do tzw. grupy niekonwencjonalnych znaków towarowych. Warto dodać, że reprezentację tworzą jeszcze znaki smakowe i dotykowe, znaki animowane, hologramy oraz kombinacja kolorów czy też odcień koloru (czy jak spojrzysz na fioletowy strój czeskiego bramkarza z wczorajszego meczu z Portugalią to kojarzy Ci się on z pewną czekoladą ? Co prawda to nie kolor lila/fioletowy więc może skojarzeń nie budzić. 😉

Na zapachowe podium aspirowały m.in. dojrzałe truskawki, ale OHIM odmówił rejestracji (więcej przeczytasz np. tutaj i w tym miejscu). Czym zatem szczególnym charakteryzuje się oznaczenie nr CTMR 428870 ?

Zanim napiszę o zapachowym znaku przypomnę treść art. 120 ustawy prawo własności przemysłowej, która w bardzo przejrzysty sposób definiuje jakie oznaczenie może być znakiem towarowym:

Art. 120.
1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.
2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Analogicznie postrzegany jest wspólnotowy znak towarowy, który zgodnie z art. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.

może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw

Jak zatem widzisz znak towarowy musi spełniać swą podstawową funkcję – dystynktywną – czyli odróżniającą go od innych oznaczeń (na tym poległy dojrzałe truskawki). Jak wynika z przytoczonych przepisów znak towarowy musi być odróżniany za pomocą zmysłów – wzroku, dotyku, słuchu. Jednakże nie ma przeciwwskazań by zmysł węchu czy smaku został zaangażowany przez potencjalnego klienta do odróżnienia znaku towarowego od innych.

Jednakże oznaczenie w dalszym ciągu musi być przedstawione w sposób graficzny. Czy zatem wystarczy opis zapachu a może posłużenie się wzorem chemicznym ? Zgodnie z orzecznictwem ETS nie będą jednak w tym przypadku spełnione wszystkie wymogi graficznej przedstawialności.

Graficzne przedstawienie oznaczenia (jego prezentacja) musi być bowiem jasne, precyzyjne, kompletne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne (tzw. siedem wymogów Sieckmanna).

Czyli wychodzi na to, że wzór chemiczny może nie być jasny (choć dla chemików zapewne tak).

A co powiesz na opis zapachu Chanel N5 (tutaj także o nim przeczytasz), który także aspirował do miana zapachowego znaku towarowego ?

scent of aldehydic-floral fragrance product, with an aldehydic top note from aldehydes, bergamont, lemon and neroli; an elegant floral middle note, from jasmine, rose, lily of the valley, orris and ylang-ylang; and a sensual feminine note from sandal, cedar, vanilla, amber, civet and musk. The scent is also being known by the written brand name No 5.

Tłumaczenie: wyczuwalny zapach aldehydic-kwiatowy wraz z aldehydic i z najwyższą nutą z aldehydów, bergamontu, cytryny i neroli, eleganckiej kwiatowej średniej nuty zapachowej z jaśminu, róży, konwalii, irysa i ylang-ylang oraz zmysłowym i kobiecym dodatkiem z drzewa sandałowego, cedru, wanilii, bursztynu, cyweta i piżma. Zapach jest również znany pod marką nr 5.

Podzielam Twoje zdanie :).

W jaki zatem sposób został przedstawiony zapach świeżo ściętej trawy ?

Ano tak:
000022058699-300x32

wraz z dołączonym opisem znaku towarowego w klasie nicejskiej 28 (odpowiadającej artykułom sportowym – piłeczkom tenisowym): The mark consists of the smell of fresh cut grass applied to the product (Znak składa się z zapachu świeżo skoszonej trawy stosowanej wraz z produktem).

W taki oto sposób objęty został ochroną znak zapachowy.

Autor grafiki promującej wpis: Rob Hutti