Rozpowszechnianie wizerunku dzieci na www szkoły ma swoje granice!

Beata Marek Ochrona danych osobowych, Ochrona prywatności, Ochrona wizerunku, Prawo 4 Comments

Wizerunek dzieci Od jakiegoś czasu rodzice są zaniepokojeni, że bez ich zgody publikowane są na stronie szkoły zdjęcia klasowe uczniów wraz z podpisem z imienia i nazwiska, a dodatkowo na tej samej stronie szkoły z łatwością (bez logowania) można zobaczyć plan lekcji każdej klasy. Przyznam, że i dla mnie jest to dziwne by w szkołach podstawowych czy nawet w gimnazjum …