XX forum ADO/ABI

Beata Marek Ochrona danych osobowych, Prawo, Zapowiedzi wydarzeń Leave a Comment

Jeżeli zawodowo zajmujesz się ochroną danych osobowych to zapraszam Cię na XX Forum ADO/ABI, które odbędzie się w Warszawie 17 maja 2016r. Cyberlaw jest jednym z patronów tego wydarzenia. Dlaczego warto?

Jesteśmy w interesującym momencie kiedy przepisy o ochronie danych osobowych zmienią się za 2 lata i właśnie teraz rozpoczyna się moment dostosowywania krajowych regulacji oraz przygotowywania się do wdrożenia nowych przepisów.

Może w tym pomóc przygotowany przez Cyberlaw serwis Pomocnik RODO, który jest przeznaczony i rozwijany dla i przy współpracy ABI i osób zawodowo zajmujących się ochroną danych osobowych.

Z nowymi przepisami warto zapoznać się także w trakcie XX, jubileuszowego Forum ADO/ABI. Będzie ono w całości poświęcone problematyce nowych przepisów – rozporządzenia ogólnego. Radcowie prawni mają możliwość otrzymania punktów szkoleniowych za udział.

Wystąpienie otwierające, które będzie poświęcone zmianom w polskich przepisach o ochronie informacji i danych osobowych związanym z uchwaleniem rozporządzenia, wygłosi zastępca GIODO. W dalszej części Forum omówione zostaną nowe obowiązki administratora danych osobowych (mec. Anna Kobylańska), ujęte na nowo w rozporządzeniu podstawy przetwarzania danych osobowych (dr Dominik Lubasz), a także uprawnienia osób, których dane dotyczą (dr Arwid Mednis). Przedstawiona zostanie również nowa sytuacja prawna obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji (dr. Marlena Sakowska – Baryła).

Na Forum nie zabraknie także tematyki związanej z ostatnimi zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych, a wprowadzonymi tzw. „ustawą 500+”. Nowe ujęcie administratora danych osobowych w administracji publicznej i nowe zasady powierzania danych osobowych do przetwarzania przez podmioty publiczne przedstawi dr Paweł Litwiński, który będzie moderował konferencję.

Szczegółowy program i rejestrację znajdziesz tutaj.

Serdecznie zapraszam.

Autor grafiki promującej wpis: Nick Slater