Znak towarowy = ochrona domeny internetowej

Beata Marek E-commerce, Ochrona znaków towarowych, Prawo, Prawo domenowe, Startup IT Leave a Comment

Ochrona domeny internetowej to gorący temat dla każdego przedsiębiorcy, który wypracował swoją markę i działa pod określonym szyldem. Dziwi mnie jak często błędnie zakłada się, że ochrona domeny przysługuje już z samego faktu jej rejestracji. Otóż wcale tak nie jest. Dlaczego ?

Domena internetowa to taki twór, którego w polskim prawie ani nie można objąć w posiadanie ani legitymować się prawem własności. Innymi słowy nie można powołać się na ochronę wynikającą z odpowiednich przepisów dotyczących posiadania i własności. Właściwie przepisy Kodeksu Cywilnego w ogóle nie zapewniają ochrony w odniesieniu do domen o ile nie stanowi owa domena np. dobra osobistego (przykładowo imię i nazwisko osoby) albo oznaczenia przedsiębiorstwa. Ale i tu może pojawić się spór z trudnym do przewidzenia finałem.

Czym zatem jest domena ?

Z pewnością nie jest rzeczą (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 czerwca 2006 r., sygn. akt I ACa 272/0), a jest elementem adresu URL.

Kim jest zatem osoba, która zarejestrowała domenę ?

Jest jedynie jej dysponentem i to w dodatku tylko przez taki okres czasu na jaki ową domenę zarejestrowała.

Czy element adresu URL może podlegać ochronie prawnej?

Może.

Jak wspomniałam powyżej możesz w zależności od sytuacji powołać się na dobra osobiste lub oznaczenie przedsiębiorstwa (jego nazwę), a także z pomocą przychodzą inne przepisy prawa cywilnego. Jednak o wiele skuteczniejszym narzędziem w zakresie ochrony jest prawo ochronne do znaku towarowego.

Zatem jeżeli Twoja firma działa pod określonym słowno-graficznym szyldem i zarejestrowałeś domenę będącą nazwą Twojej firmy to nie zwlekaj tylko zarejestruj także znak towarowy (czyli właściwe dla Twojej firmy, odróżniające i zarazem unikalne oznaczenie słowno-graficzne).

Dlaczego?

Dlatego, żebyś mógł prowadzić swój biznes, sprzedawać swoje usługi/produkty za pośrednictwem Internetu bez obawy, że podmiot Tobie konkurencyjny będzie domagał się Twojej domeny, którą pielęgnowałeś przez lata.

Czy dbasz o swój biznes ?

Dbasz. Pielęgnujesz go, rozwijasz, inwestujesz w niego. Ale czy dostatecznie chronisz go przed możliwymi działaniami osób trzecich ?

Pomyśl co by się stało, gdybyś musiał oddać swoją domenę na rzecz innego podmiotu ?

Ile byś stracił ?

Czy nie lepiej, abyś zabezpieczył swoje interesy i uchronił się przed utratą wartościowej domeny ?

Autor grafiki promującej wpis: goldlunchbox