Na co zwrócić uwagę od strony prawnej przy tworzeniu startupu?

Beata Marek Prawo, Prawo autorskie, Startup IT Leave a Comment

Na co od strony prawnej powinien zwrócić uwagę każdy przedsiębiorca na początku rozwoju startupu gdy jest w fazie pomysłów i współpracy w grupie, finansowania oraz analiz pisałam w cz.1 tego wpisu na mamstartup.pl . Na blogu kontynuuję temat i przyjrzymy się temu co jest potrzebne na etapie: tworzenia serwisu internetowego przez grafików i programistów, dokumentów prawnych w serwisie i promocji.

 

Tworzenie serwisu przez grafików i programistów

 

Zanim graficy i programiści zaczną działać trzeba ich znaleźć. Wybór właściwych wykonawców nie jest jednak taki prosty. Jeśli chcesz wysłać zapytania i rozpocząć rozmowy o wycenie (niezbędne do kalkulacji kosztów) pamiętaj o bezpiecznym przekazaniu informacji na temat Twojego projektu. W mojej ocenie najlepsze jest podpisywanie umów o zachowaniu poufności i przekazywanie analiz bądź innych dokumentów dotyczących projektu, które oznaczone są jako poufne. I to z każdym potencjalnym wykonawcą.

Jeszcze przed wyborem właściwych wykonawców porozmawiaj z nimi co najmniej na temat metodyki, serwera deweloperskiego, sposobu przekazywania dzieł oraz gwarancji.

oczekiwania-realizacja

Jeśli Twój projekt jest duży i zaangażowanych będzie więcej osób przygotuj się na umowę scrumową. Dokładnie zapoznaj się z przedstawionym projektem umowy tak by wszystkie założenia Ci odpowiadały i byś mógł nanieść swoje uwagi do umowy jeszcze przed jej podpisaniem (np. w kontekście kryterium akceptacji, testu akceptacji czy tego co rozumiemy pod pojęciem wady) . Pamiętaj jednak, że umowa scrumowa różni się od typowej umowy na stworzenie i wdrożenie serwisu internetowego.

SCRUM co to jest?

SCRUM to metodyka prowadzenia projektów. Mówiąc najprościej zakłada, że rozwój produktu (w tym przypadku skupiam się na rozwoju Twojego serwisu) podzielony jest na mniejsze, trwające maksymalnie jeden miesiąc kalendarzowy, iteracje zwane sprintami, które następują bezpośrednio po sobie. Po każdym sprincie zespół pracujący nad rozwojem produktu dostarcza działającą jego wersję/część.

Na początku i przez cały czas trwania umowy zbierana jest lista wymagań użytkownika w postaci tzw. “historyjek” (ang. User Stories). Każda historyjka powinna opisywać jedną cechę systemu czyli zawierać kompletną funkcjonalność.

Przykład jak historyjka nie powinna wyglądać: refaktoring struktury bazy danych

Przykład jak powinna wyglądać: zwiększenie responsywności systemu do 10ms przy 1000 użytkowników

Właściciel produktu (ang. Product Owner) może być w umowie zobowiązany do przedstawienia priorytetu wymagań oraz głównego celu pierwszego przebiegu. Jeśli jednak nie wiesz jak to zrobić warto dopilnować by w umowie znalazły się odpowiednie zapisy o pomocy zespołu i sugerowaniu propozycji, które następnie będziesz uwzględniał albo nie.

W momencie gdy znane są wymagania tworzona jest ich pełna lista (ang. Product Backlog). Lista zadań wraz z oszacowaną czasochłonnością to rejestr zadań przebiegu (ang. Sprint Backlog).

W czasie planowania przebiegu, czyli przed rozpoczęciem Sprintu, (ang. Sprint Planning) wybierane są zadania o najwyższym priorytecie, a zarazem takie które mają wpływ na realizację celu przebiegu. W tym momencie zespół powinien dokonać estymacji (oszacować czas realizacji, pracochłonność, złożoność i ryzyko każdego zadania).

Co jest potrzebne na etapie tworzenia serwisu www?

 1. Umowa o zachowaniu poufności i przekazywanie dokumentów jako poufne
 2. Umowa na stworzenie dzieł przez grafików wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i gwarancją albo odpowiednia umowa scrumowa
 3. Umowa na stworzenie i wdrożenie serwisu internetowego wraz z gwarancją i przeniesieniem autorskich praw majątkowych albo odpowiednia umowa scrumowa
 4. Umowa o zakazie konkurencji (jeśli nie chcemy by developer/grafik pracował przy podobnych tematycznie projektach i możemy mu zapłacić za wyłączność)

Dokumenty prawne serwisu internetowego

W końcowej fazie projektu gdy mamy już wersję alpha albo beta serwisu www przystępujemy do opracowania dokumentów prawnych serwisu internetowego. To jest ten etap gdy możemy wprowadzić jeszcze ostatnie zmiany w swoim modelu biznesowym albo sprawdzić czy przyjęte przez Ciebie wcześniej założenia będą działać. W zależności od specyfiki serwisu i obszaru, którego dotyczy, dokumenty te mogą być różne.

Z mojego doświadczenia wynika, że o sporządzeniu dokumentów prawnych serwisu internetowego przedsiębiorcy myślą albo na samym początku gdy serwis dopiero będzie pisany przez programistów albo dopiero gdy jest w końcowej fazie projektowania. Jeżeli wcześniej nie robiłeś analizy prawnej swojego projektu to prawnik nie powinien ograniczyć się tylko do napisania dokumentów, ale do uprzednich konsultacji i weryfikacji działania tak samego serwisu jak i przyjętego modelu biznesowego dla sprzedaży produktu. Zawsze tak robię. W ten sposób mogę znaleźć potencjalnie słabe strony serwisu, które można usunąć jeszcze przed jego startem i sporządzeniem dokumentów.

Co jest potrzebne?

 1. Regulamin (ich większa ilość jest zależna od ilości usług, rozróżniania odrębnego regulaminu dla konsumentów a odrębnego dla przedsiębiorców czy np. promocji),
 2. Polityka Prywatności (dokument, który może być częścią regulaminu. Pamiętaj, że regulujemy w nim nie tylko kwestie związane z danymi osobowymi, ale przede wszystkim z ochroną prywatności w tym przetwarzaniem cookies),
 3. Wzór odstąpienia od umowy (tylko dla konsumentów i tylko w przypadku gdy od umowy można odstąpić. W Twoim serwisie konsumenci mogą nie mieć prawa odstąpienia od umowy dlatego warto byś to wiedział)
 4. Cennik / Tabela Opłat i Prowizji (może być odrębnym dokumentem, ale nie musi)
 5. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (jeżeli nie wdrożyłeś wcześniej to co najmniej na tym etapie pamiętaj o zapewnieniu zgodności z ochroną danych osobowych, w tym posiadaniem odpowiednich dokumentów, umów powierzenia oraz zgłoszeniem zbiorów danych do GIODO).

Promocja

Promocja serwisu internetowego jest kluczowa dla pozyskania użytkowników. Twój budżet powinien uwzględniać inwestycję w marketing. Celowo piszę inwestycję bo promocja powinna prowadzić do osiągnięcia przez Ciebie zysków.

Wybór agencji warto poprzedzić rozmowami na temat wcześniej realizowanych projektów, znajomości branży i odbiorców końcowych serwisu oraz metodyki pracy i rozliczalności. Rozmowy nie muszą być prowadzone w atmosferze poufności. Warto jednak poprosić o konkretną ofertę i projekt umowy o współpracy. W dokumentach tych szukajmy przede wszystkim tego:

 • do czego konkretnie zobowiązuje się agencja i w jakim czasie,
 • jak rozlicza swoją pracę,
 • jaki jest Twój udział i Twoje zobowiązania w wykonywaniu pracy przez agencję,
 • od czego zależy wielkość wynagrodzenia jeżeli jest zmienna,
 • jak rozłożona jest odpowiedzialność,
 • czy są klauzule poufności,
 • czy agencja będzie prowadzić równoległe działania w odniesieniu do serwisu o podobnej bądź tożsamej tematyce (jeśli nie ma na ten temat ani słowa to należy założyć, że może).

Co jest potrzebne na tym etapie?

 1. Umowa o współpracy z agencją
 • Interesuje Cię ten temat bardziej? Napisz.

Autor grafiki promującej wpis: Luke Flowers