Jednolity unijny VAT coraz bliżej

Beata Marek Bitcoin, E-commerce, Prawo, Startup IT Leave a Comment

Jeśli ktoś myśli, że tworzenie prawa jednolitego przez Unię nie ma sensu powinien uderzyć się w głowę. Jest to bardzo, ale to bardzo dobre podejście w tworzeniu legislacji ułatwiającej prowadzenie biznesu. Doskonałym przykładem jest jednolite rozporządzenie o ochronie danych. A teraz czas na sprawy podatkowe. Co przygotowała Komisja Europejska?

Rozliczenie z VAT

Przedsiębiorstwa sprzedające usługi/towary konsumentom będą składały jedno proste kwartalne rozliczenie z VAT należnego w całej Unii i będą robiły to za pomocą internetowego punktu kompleksowej obsługi ds. VAT. Taki system istnieje już i jest z powodzeniem stosowany w odniesieniu do sprzedaży usług elektronicznych, takich jak aplikacje na urządzenia mobilne.

Sprzedaż zagraniczna – progi finansowe

Będą obowiązywały proste zasady, które zakładają, że jeżeli sprzedaż zagraniczna przez internet danego przedsiębiorcy/spółki w ciągu roku wynosi do 10 tys. euro należy stosować przepisy o VAT obowiązujących w kraju sprzedawcy/usługodawcy.
 
Drugi, nowy próg, zakład, że jeżeli wyniesie pomiędzy 10 tys. a 100 tys. euro to małe i średnie przedsiębiorstwa będą stosować uproszczone zasady określania miejsca pobytu ich klienta do celów VAT. Jest to korzystne dla startupów.
 
Progi można będzie zacząć stosować już w 2018 r. – w odniesieniu do usług elektronicznych – i w 2021 r. – w przypadku sprzedaży towarów online o ile oczywiście Parlament i Rada zgodzą się na propozycje Komisji. Już wkrótce pojawi się więcej informacji.

vat-jednolity-obszar

Źródło: European Commission

Jakie inne uproszczenia?

Inne uproszczenia pozwolą najmniejszym przedsiębiorstwom stosować się do tych samych, znanych im przepisów o VAT obowiązujących w ich kraju, np. wymogów dotyczących wystawiania faktur czy księgowości.
 
Powstanie także tzw. pierwszy punkt kontaktowy gdzie właściwa będzie zawsze administracja podatkowa dla miejsca prowadzenia działalności. Oprócz tego przedsiębiorstwa nie będą już kontrolowane przez wszystkie państwa członkowskie, w których prowadzą sprzedaż.
Wreszcie będą prostsze zasady fakturowania i firmy będą mogły stosować te same obowiązki w zakresie prowadzenia dokumentacji, jak w państwie członkowskim spółki co będzie oznaczać, że przedsiębiorcy nie będą musieli się martwić o zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi w innych państwach członkowskich.

Co z e-bookami?

Nowe przepisy mają stworzyć państwom członkowskim warunki do obniżenia stawek VAT w odniesieniu do publikacji elektronicznych, takich jak e-książki i e-gazety. Będzie zatem można zrównać VAT, a zatem zastosować zwolnienia z tym jednak wyjątkiem, że państwo członkowskie będzie miało dobrowolność obniżenia tej stawki lub stosowania stawki podstawowej.

A co przesyłkami do 22 euro?

Będzie koniec stosowania ulg dla przywozu do UE małych przesyłek o wartości mniejszej niż 22 euro (są obecnie zwolnione z VAT). W mojej ocenie to bardzo dobrze bo premiowało to tylko oszustów, którzy i tak deklarowali zaniżone wartości a masowo przesyłany był i jest sprzęt elektroniczny.
Teraz pozostaje czekać jaki będzie dalszy ruch na poziomie unijnym i zobaczymy jaki będzie projekt. Założenia są jednak obiecujące.
Autor grafiki promującej wpis: BLACKMEAL