Jakie klasy w zgłoszeniach o rejestrację międzynarodową są na topie?

Beata Marek Biznes, Ochrona znaków towarowych, Sprawozdania, raporty, prezentacje, infografiki Leave a Comment

WIPO (World Intellectual Property Office) czyli Światowa Organizacja Własności Intelektualnej jest Urzędem administrującym m.in. rejestrację międzynarodowych znaków towarowych. Jakie klasy dominowały w zgłoszeniach w ubiegłym roku, kto złożył ich najwięcej, a wreszcie co takiego daje rejestracja międzynarowa?WIPO: znaki towarowe


Znak towarowy jest cenny (o tym dlaczego warto go chronić możesz poczytać w tej kategorii bloga). Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej firm (zarówno tych małych, średnich jak i dużych) stara się o udzielenie prawa ochronnego na korzystanie ze znaku towarowego. Z infografiki przedstawionej przeze mnie poniżej wynika jednak, że polskie organizacje nie plasują się w czołówce. Najaktywniejsi pozostają gracze z Niemiec, USA i Francji.

Tymczasem posiadanie znaku towarowego oznacza przewagę konkurencyjną na “terytoriach handlowych” danej firmy przez co najmniej 10 lat.

Te “terytoria handlowe” to oczywiście nic innego jak obszary, na których świadczona jest działalność. To właśnie na tych obszarach opłaca się uzyskiwać prawo ochronne bo właśnie tam sprzedaje się/oferuje swoje produkty czyli towary/usługi.

W przypadku organizacji prowadzących biznes na skalę międzynarodową korzystnym jest dokonywanie rejestracji w systemie międzynarodowym. Jeżeli zatem jesteś np. twórcą/właścicielem oprogramowania albo serwisu świadczącego usługi drogą elektroniczną Twój produkt ma najprawdopodobniej potencjał do tego by zaistnieć na rynku globalnym. Ty zaś sam do skorzystania z uroków systemu madryckiego.

Co daje system madrycki w przypadku rejestracji znaku towarowego?

Pozwala na rejestrację znaku towarowego w wielu krajach jednocześnie. Nawet 92. Wystarczy tylko wypełnienie jednego zgłoszenia i wniesienie stosownej opłaty. To duża wygoda dla zgłaszającego (czyli Ciebie) bo nie musisz składać osobno w każdym urzędzie patentowym wniosku o rejestrację znaku towarowego. Wystarczy dokonać zgłoszenia we właściwym urzędzie krajowym, który jest stroną porozumienia madryckiego. Stroną tego porozumienia jest przykładowo Polska.


TOP 5 klas znaku towarowego (klasyfikacja nicejska)


Postanowiłam przedstawić Tobie infografikę dlatego by zwrócić Twoją uwagę, że inne firmy (w tym być może Twoja konkurencja) najchętniej w ubiegłym roku dokonywały zgłoszeń w systemie międzynarodowym w stosunku do trzech interesujących Ciebie klas:

1. “Komputery i elektronika”;
2. “Usługi dla biznesu”;
3. “Usługi technologiczne”.

Sam zobacz:

znak-towarowy-miedzynarodowa-rejestracja

Moim zdaniem szczególnie warto, abyś pomyślał o rejestracji znaku towarowego jeżeli poważnie myślisz o ochronie swojej marki/ brandu. Rejestracja międzynarodowa będzie dla Ciebie interesująca jeżeli oferujesz produkty w skali globalnej.

Z racji tego, że powyższe 3 klasy zostały określone dość enigmatycznie postanowiłam powiedzieć Tobie co kryje się pod każdym z użytych określeń.


“1. Komputery i elektronika”


Nie bez powodu zajmują pierwsze miejsce. Nazwy tej próżno szukać w klasyfikacji nicejskiej. Stanowi ona uproszczenie różnych towarów – urządzeń, które sklasyfikowane są w poszczególnych klasach. Przykładowo klasie 9 i 10.


“2. Usługi dla biznesu”


Ta robocza nazwa wskazuje na klasę nicejską 35 (Reklama; zarządzanie w działalności gospodarczej; administrowanie działalności gospodarczej; prace biurowe) Do klasy tej mogą zaliczać się następujące usługi:

agencje importowo-eksportowe
agencje informacji handlowej
agencje reklamowe
analizy kosztów
analizy rynkowe
audyt przedsiębiorstw
aukcje i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży w trybie -)
automatyczne dystrybutory (wynajem -)
badania marketingowe
badania opinii publicznej
badania rynku
badania w dziedzinie działalności gospodarczej
biura (wynajmowanie maszyn i urządzeń dla -) *
biura pośrednictwa pracy
ceny (usługi porównywania -)
dekoracja wystaw sklepowych
detaliczny handel (oferowanie w mediach produktów dla -)
dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych
dokumenty (powielanie -)
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
doradztwo w zakresie zarządzania personelem
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą
doręczanie gazet osobom trzecim
dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur] działalność artystyczna (usługi impresariów w -)
działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania -)
działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie zarządzania -)
działalność gospodarcza (informacja o -)
działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie -)
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy
ekonomiczne prognozy
ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw
eksport-import (agencje -)
fakturowanie
fotokopiowanie
gazety (prenumerata -) [dla osób trzecich] handel (zarządzanie w zakresie zamówień w -)
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej] handlowe wyceny
hotele (administrowanie -)
importowo-eksportowe (agencje -)
impresariat w działalności artystycznej
informacja handlowa (agencje -)
informacja o działalności gospodarczej
kolportaż próbek
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do -)
komputerowe bazy danych (systematyzacja danych -)
komputerowe zarządzanie plikami
konsumenci (handlowe informacje i porady udzielane -) [punkty informacji konsumenckiej] koszty (analiza -)
księgowość
marketing
maszynopisanie
materiały reklamowe (uaktualnianie -)
media (prezentowanie produktów w -) dla celów sprzedaży detalicznej
modeling (usługi -) do celów promocji sprzedaży i reklamy
obróbka tekstów
ogłoszenia reklamowe (rozpowszechnienie -)
opinie (sondaże -)
organizowanie działalności gospodarczej (doradztwo dotyczące -)
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych
outsourcing [doradztwo handlowe]
patronat (poszukiwania w zakresie -)
personel (dobór -) za pomocą metod psychotechnicznych
personel (rekrutacja -)
plakaty reklamowe (rozlepianie -)
pliki komputerowe (wyszukiwanie informacji -) dla osób trzecich
podatki (przygotowywanie zeznań -)
pokazy mody w celach promocyjnych (organizacja -)
pokazy towarów
pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej
porównywanie cen (usługi -)
pośrednictwo pracy
pośrednictwo w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych
powielanie dokumentów
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej
prenumerata czasopism (usługi -) [dla osób trzecich] prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej
produkcja filmów reklamowych
prognozy ekonomiczne
promocja sprzedaży dla osób trzecich
próbki (kolportaż -)
przedsiębiorstwa (usługi związane z przenoszeniem -)
przegląd prasy (usługi -)
przenoszenie przedsiębiorstw (usługi związane z -)
przygotowanie listy płac
psychotechnika (dobór personelu za pomocą metod -)
public relations
public relations (agencje -)
publikowanie tekstów sponsorowanych
rachunkowość
radiowa (reklama -)
reklama
reklama (rozpowszechnianie materiałów -) [ulotki, prospekty, druki, próbki] reklama billboardowa
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej
reklamowa przestrzeń (wynajmowanie -)
reklamowego (uaktualnianie materiału -)
reklamowe i sponsorowane teksty (tworzenie -)
reklamowych (rozpowszechnianie ogłoszeń -)
reklamowych (wynajmowanie nośników -)
reklamy korespondencyjne
reklamy prasowe (przygotowywanie -)
reklamy radiowe
reklamy telewizyjne
rekrutacja personelu
rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur] ozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych
rynek (analizy -)
rynek (badania -)
rynkowe badania
sekretarskie (usługi -)
sortowanie danych w bazach komputerowych
sponsorowane teksty (publikowanie -)
sporządzanie sprawozdań rachunkowych
sprawozdania rachunkowe (sporządzanie -)
sprzedaż (promocja -) dla osób trzecich
sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego
statystyczne zestawienia
stenografia (usługi -)
targi (organizowanie -) w celach handlowych lub reklamowych
teksty (edycja -)
teksty (tworzenie reklamowych i sponsorowanych -)
telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów] telemarketing
telewizyjna (reklama -)
transkrypcja formy wiadomości i komunikatów
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych
uaktualnianie materiałów reklamowych
udzielanie licencji na towary i usługi dla osób trzecich (zarobkowe zarządzanie w zakresie -)
udzielanie porad konsumentom (informacja handlowa oraz -) [punkty informacji konsumenckiej] usługi menedżerskie dla sportowców
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych
usługi telekomunikacyjne (pośrednictwo w zakresie nabywania -)
wyceny handlowe
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu
wynajem dystrybutorów automatycznych
wynajem fotokopiarek
wynajmowanie nośników reklamowych
wynajmowanie przestrzeni reklamowej
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego *
wystawy (organizacja -) w celach handlowych lub reklamowych
wystawy sklepowe (dekorowanie -)
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych
wywiad gospodarczy
zamówienia handlowe (zarządzanie w zakresie -)
3zaopatrzenie osób trzecich (usługi -) [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw] zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich
zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich
zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie -)
zarządzanie działalnością gospodarczą (pomoc w -)
zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi doradcze w -)
zarządzanie hotelami
zarządzanie personalne (doradztwo w zakresie -)
zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi (pomoc w -)
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych
zarządzanie zbiorami informatycznymi
zestawienia statystyczne
zeznania podatkowe (przygotowywanie -)


3. “Usługi technologiczne”


Chodzi tutaj o klasę 42 (Badania oraz usługi, – naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie; analizy przemysłowe i usługi badawcze; projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego) czyli usługi takie jak:

akwanautyka (eksploracja podwodna)
analizy chemiczne
analizy dla eksploatacji pokładów roponośnych
analizy pisma ręcznego [grafologia] analizy systemów komputerowych
analizy wody
architektura
audyty energetyczne
badania bakteriologiczne
badania biologiczne
badania chemiczne
badania geologiczne
badania naukowe
badania techniczne
badania w dziedzinie fizyki
badania w dziedzinie kosmetyki
badania w dziedzinie mechaniki
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego
biologia (badania -)
budynki (projektowanie -)
dekoracja wnętrz (projektowanie -)
digitalizacja dokumentów [skanowanie]
doradztwo architektoniczne
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego
doradztwo w zakresie planowania zużycia energii
doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych
dostarczanie [opracowywanie] wyszukiwarek internetowych
drewno na pniu (ocena jakości -)
dzieła sztuki (stwierdzanie autentyczności -)
ekpertyzy pól naftowych
ekspertyzy geologiczne
eksperymenty kliniczne
eksploatacja pokładów roponośnych (analiza dla -)
eksploracja podwodna [akwanautyka] elektroniczna konwersja danych lub programów
geologiczne (badania -)
geologiczne (ekspertyzy -)
geologiczne (poszukiwania -)
hosting serwerów
instalacje oprogramowania komputerowego
inżynieria techniczna
kalibrowanie, cechowanie [pomiary] komputerowy sprzęt (doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju -)
komputery (programowanie -)
komputery (projektowanie systemów -)
komputery (wypożyczanie -)
konserwacja oprogramowania komputerowego

kontrola jakości
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną
laboratoria naukowe (usługi świadczone przez -)
materiały (testowanie -)
miernictwo
moda (usługi projektantów -)
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego
ocena jakości drewna na pniu
ocena jakości wełny
ochrona antywirusowa (usługi komputerowe w zakresie -)
ochrona środowiska naturalnego (badania w zakresie -)
odzyskiwanie danych komputerowych
opakowania (projektowanie -)
opracowywanie projektów technicznych
oprogramowanie jako usługa [SaaS] oprogramowanie komputerowe (aktualizacja -)
oprogramowanie komputerowe (doradztwo w zakresie -)
oprogramowanie komputerowe (instalacje -)
oprogramowanie komputerowe (konserwacja -)
oprogramowanie komputerowe (powielanie -)
oprogramowanie komputerowe (projektowanie -)
oprogramowanie komputerowe (wypożyczanie -)

planowanie urbanistyczne
planowanie zużycia energii (doradztwo w zakresie -)
pogoda (prognozowanie -)
pola naftowe (ekspertyzy -)
pomiary (geodezyjne -)
pomiary geodezyjne
poszukiwania geologiczne
poszukiwania ropy naftowej
powielanie oprogramowania komputerowego
prace badwaczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich
prognozowanie pogody
prognozy meteorologiczne (usługi związane z -)
projektowanie budynków
projektowanie dekoracji wnętrz
projektowanie opakowań
projektowanie oprogramowania komputerowego
projektowanie systemów komputerowych
projekty techniczne (opracowywanie -)
przemysłowe (wzornictwo -)
ropa naftowa (poszukiwanie -)
rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania deszczu
serwery (wypożyczanie -) [hosting]
stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki
stylizacja [wzornictwo przemysłowe] szyby naftowe (kontrola -)
tekstylia (testowanie -)
testowanie materiałów
testowanie pojazdów
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich
udostępnianie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla
udostępnianie miejsca na serwerach [strony internetowe]
usługi chemiczne
usługi doradcze w zakresie technologi informacyjnej [IT]
usługi graficzne
usługi komputerowe ochrona antywirusowa (usługi w zakresie ochrony antywirusowej -)

usługi projektantów mody
utrzymywanie (tworzenie i -) stron internetowych dla osób trzecich
wypożyczanie komputerów
wypożyczanie oprogramowania komputerowego

wypożyczanie serwerów [hosting]
wyszukiwarki internetowe (dostarczanie – [opracowywanie])
wzornictwo przemysłowe

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o rejestracji znaku towarowego, a także sprawdzić czy rejestracja w systemie międzynarodowym ma sens dla Twojej organizacji pamiętaj proszę, że zawsze możesz do mnie napisać.

Autor grafiki promującej wpis: Alex Penny