Dlaczego regulacja walut wirtualnych (kryptowalut) jest potrzebna?

Beata Marek Bitcoin, Biznes, Prawo, Startup IT 6 Comments

Kryptowaluty/waluty wirtualne przyniosły coś pięknego co nazywa się blockchain, ale też interesujący system płatności. Dla mnie krypto to waluty wirtualne i pozwól, że tak będę pisać. Jeśli dla Ciebie są to dwa różne pojęcia to rozumiem, ale skupmy się na nazwaniu ich na potrzeby wpisu “walutami wirtualnymi”.

Jak się okazuje coraz częściej waluty wirtualne kojarzone są z inwestowaniem, lokowaniem kapitału. To nie jest jednak dobre. Dlaczego?

Brak regulacji? Problem

Stali czytelnicy bloga wiedzą, że jestem zwolenniczką regulacji walut wirtualnych. Dopinguję w tym zakresie mocno projekt Ministerstwa Finansów, który bazuje na dyrektywie AML. Więcej dowiesz się tutaj. Aktualny stan prac jak i samą treść projektu możesz śledzić tutaj.

Niezbędnym dla prawidłowego rozwoju firm jest poruszanie się w określonych ramach prawnych. Pamiętajmy, że pomimo tego, iż nie ma regulacji dotyczącej walut wirtualnych i obrotu nimi to obrót/wymiana walut wirtualnych nie jest zakazana prawem. Jednakże nie oznacza to samowoli.

Firmy tworzące waluty wirtualne – ICO (także poza Polską a skierowane na polskich konsumentów), giełdy, kantory, pośrednicy, traderzy muszą przestrzegać przepisów prawa i chronić interesy konsumentów.

Obecnie giełdy, kantory czy inne podmioty działające na tym rynku nie mają obowiązku prowadzenia polityki AML czy KYC. Te zaś wykonywane są jedynie fakultatywnie. Pamiętajmy jednak, że za pomocą walut wirtualnych można sprzedawać towary czy rozliczać świadczenia usług, ale można też przesyłać pieniądze. I w tym ostatnim przypadku niezbędne jest by nie było luki w kwestii AML i KYC.

Waluty wirtualne i spekulacje

Szczerze dopinguję rozwój walut wirtualnych i blockchain. To idzie ze sobą w parze. Tylko tutaj potrzebna jest standaryzacja, ocena ryzyka oraz odpowiednie regulacje.

Obserwuję jednak z dużym niepokojem rozwój tzw. grania na walutach – tj. lokowania kapitału. Niestety od pewnego czasu widać, że powstają nowe kryptowaluty, które są swego rodzaju piramidą finansową albo opierają się na zasadach MLM i nie mają nic wspólnego z ideą dokonywania płatności walutą wirtualną. Pamiętajmy, że firmy tego typu nie są w żaden sposób nadzorowane, nie są też licencjonowane. Niekiedy wprost ich działalność może zostać uznana za bezprawną.

Możesz zobaczyć wypowiedź Wojciecha Kwiatka z Crypto@Cracow na temat tego jak odróżniać waluty wirtualne/kryptowaluty od pseudowalut: https://youtu.be/KEOwq9o1FfQ?t=29m42s

Jeśli ktoś mówi, że kryptowaluta jest legalna bo ma blockchain to za mało. Pamiętajmy o tym. Są strony, na których za pomocą kilku kliknięć można stworzyć sobie własną kryptowalutę z niezależnym blockchainem. To jest znakomite pole do działania dla cyberprzestępców.

Osobiście przestrzegam przed lokowaniem kapitału w waluty wirtualne z uwagi na fakt, że nie ma instrumentów prawnych, które mogłyby zapewnić należytą kontrolę konsumentom. Jednocześnie też dlatego, że nie ma żadnej gwarancji i zabezpieczenia dla konsumentów. Tego typu usługi nie są zatem bezpieczne. A później będzie płacz i utrata oszczędności życia.

Chcesz przeprowadzić ICO?

W ramach serwisów internetowych tworzenie wewnętrznych walut nie jest czymś nowym. Takie tokeny, kredyty bardzo dobrze się sprawdzają. Jeśli jednak chcesz to wynieść na poziom ICO (ang. Initial Coin Offerings) i wymieniać na tradycyjną walutę to proszę miej na uwadze komunikat KNF z 22 listopada 2017r. i uprzednio zgłoś swoje rozwiązanie do oceny. Inaczej możesz mieć problem. Możemy w Cyberlaw Ci w tym pomóc.

Waluty wirtualne i usługi

Waluty wirtualne znakomicie mogą posłużyć jako sposób zapłaty za usługę lub towar (dzięki szybkiej płatności, bez prowizji), spłaty zobowiązań. Można je też wydobywać i wymieniać na inną walutę. Niemniej usługi inwestowania to już zupełnie inna działka. Waluty wirtualne są przez osoby fizyczne i prawne uznane za środek płatniczy i są cyfrowym odwzorowaniem wartości, która może być przenoszona, przechowywana albo podlegać handlowi elektronicznemu. NBP i KNF przyznały we wspólnym komunikacie z 7 lipca 2017r., że obrót “walutami” wirtualnymi w Polsce nie narusza prawa krajowego ani unijnego.

Warto pamiętać, że inwestowanie środków finansowych w waluty wirtualne wiąże się jednak z licznymi ryzykami. Czym innym jest zapłata za towar/usługę/wydobycie i wymiana, a czym innym lokowanie środków.

Podstawowe ryzyka, na które wskazał regulator to:

  • ryzyko związane z możliwością utraty środków z powodu kradzieży w wyniku cyberataku,
  • ryzyko związane z brakiem gwarancji,
  • ryzyko związane z brakiem powszechnej akceptowalności,
  • ryzyko związane z możliwością oszustwa.

Niektóre oferowane formy inwestowania w waluty wirtualne mogą mieć charakter piramidy finansowej  i w krótkim czasie doprowadzić do utraty Twoich środków finansowych. Dlatego zanim zaczniesz inwestować, lokować środki w waluty wirtualne dokładnie się zastanów.

Autor grafiki promującej wpis:

* Zbieżność nazwy na obrazku z treścią wpisu jest przypadkowa