Zarządzanie IPR (własnością intelektualną) w firmie

Zarządzanie własnością intelektualną (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, bazy danych, know-how) jest ważne w każdej firmie.

Sprawdź czy dbasz o zarządzanie własnością intelektualną w Twojej firmie.

Odpowiedz na pytania TAK albo NIE (zaznacz pole NIE także jeżeli nie znasz odpowiedzi na pytanie).

[]
1 Step 1
Czy ...
TAKNIE
z każdym współpracownikiem/ pracownikiem firma ma podpisaną umowę regulującą kwestię praw własności intelektualnej?
z każdym współpracownikiem/ pracownikiem firma ma podpisaną umowę o zachowaniu poufności i zakaz konkurencji?
firma ma prawa autorskie do korzystania z logo firmy?
udzielamy licencji na korzystanie z naszych prac przez Klientów na podstawie umowy licencyjnej?
przenosimy prawa autorskie na Klientów i nie pracujemy na kodach/grafikach, co do których prawa autorskie zostały przeniesione?
korzystamy z wolnych licencji zgodnie z ich warunkami?
mamy repozytoria gdzie przenoszone są pliki tworzone przez współpracowników/ pracowników?
wiemy na jakich polach eksploatacji przenosić albo udzielać licencji do naszych prac?
wiemy na jaki okres czasu przysługują nam prawa do przekazanych nam prac w drodze licencji albo przeniesienia praw?
zbieramy zgody od współpracowników/ pracowników w zakresie autorskich praw osobistych?
badaliśmy możliwości ochrony domeny internetowej i oznaczenia firmy?
mamy prawo korzystać z oprogramowania, które jest używane w firmie?

Jeśli wszystkie odpowiedzi są na TAK jesteś na dobrej drodze w zarządzaniu własnością intelektualną w firmie. Jeśli jakieś odpowiedzi są na NIE wypełnij swoje dane i wyślij do nas formularz.

Chwilę porozmawiamy byś zobaczył/a jak możemy Ci pomóc i jak dobrze zarządzać własnością intelektualną w Twojej firmie. Pamiętaj kontakt z nami nic nie kosztuje, a zyskasz cennę wiedzę i informacje.

Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Telefonopcjonalnie
Previous
Next
  • Czy ta strona jest pomocna?
  • Tak   Nie